Recordar password

Política de qualitat

La Junta Directiva del Centre Metal·lúrgic, amb l'aprovació del present Manual de Qualitat, posa de manifest el compromís de l'associació en establir una Política de Qualitat que es concreta en l'assoliment i millora continua dels següents objectius generals:

Agilitat en la prestació dels serveis
Permanent adaptació dels mateixos a les necessitats del col·lectiu d'empreses associades, oferint, quan sigui necessari, solucions personalitzades.
Oferir una informació sistemàtica, puntual i actualitzada.
Donar adequada resposta a les necessitats de formació de les empreses associades.
Obtenir avantatges competitius en la contractació de productes i serveis d'interès per a les empreses associades, en base a la potencialitat del col·lectiu representat.
En el seu conjunt, el sistema de qualitat persegueix l'augment de la satisfacció de les empreses associades, amb el compromís de la millora continua del propi sistema de gestió de la qualitat i dels serveis que es presten als socis.

Tot això amb la finalitat de consolidar el prestigi del Centre Metal·lúrgic en l'àmbit que li correspon, i així poder representar i defensar amb major eficiència els interessos col·lectius del sector.
Anualment, en el marc de la revisió del sistema de la qualitat que la direcció realitzi, es definiran i quantificaran objectius a curt termini que es controlaran mitjançant els indicadors oportuns. Així mateix, si cal, es procedirà a revisar la pròpia Política de Qualitat quan les circumstàncies així ho aconsellin.

El President:

Sofia Gabarró i Taulé

Associats
SITJAS MOTOR SL

Gremi de Mobilitat
C/ Indústria 16, entrada per Plaça Miquel Crusafont - 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 745 78 12 * Nif:G58361957 * Nota legal
El Gremi   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapa web   *    Programación y diseño web Anunzia