Recordar password

Serveis a les empreses

El Gremi · Què fem?
Servei de Gestoria:
Laboral
Fiscal
Laboral+Fiscal

Preus molt avantatjosos per als Tallers agremiats, que inclouen SERVEI DE RECEPCIÓ, SIGNATURA I LLIURAMENT DE DOCUMENTS en el propi Taller.
Vehicles de Cortesia:
Els Tallers agremiats compten amb la possibilitat d'oferir als seus clients un vehicle de cortesia mentre li reparen el seu.

Només trucant al Gremi, el seu client disposarà d'un gran avantatge i el Taller potenciarà la seva imatge i elevarà el nivell del seu servei.
Informació general:
Els tallers agremiats reben periòdicament informació del seu interès sobre normativa i obligacions legals, possibilitats de finançament, formació, nous serveis del Gremi, etc.
Tràmits de documentació obligatòria:
Placa identificativa del RASIC (antic REIC)
Cartells preu/hora de taller
Cartell de drets de l'usuari
Fulls de reclamació.
Placa del Gremi.

Així mateix es fan, per compte dels Tallers agremiats, gestions davant l'Administració i en especial dels Departaments d'Indústria i de Consum de la Generalitat de Catalunya.
Legalització de Tallers:
El Gremi posa a disposició dels Tallers agremiats els serveis d'enginyers col.laboradors per a la legalització de les activitats, així com per casos de consultes tècniques que es plantegin.
Lluita i defensa contra els tallers il.legals:
Es fan gestions davant els òrgans competents de l'Administració per tal de lluitar contra les formes de competència deslleial que suposen l'intrusisme i els tallers il.legals.
Resolució de consultes:
El Gremi pot informar i assessorar al Taller agremiat en qüestions com ara:
al.legacions en casos de sancions abandó de vehicles ja reparats
Fiscals
Jurídiques
Laborals

La cobertura d'aquest servei de consultes es fa a l'empar de la relació del Gremi amb el Centre Metal.lúrgic, de manera que els Tallers agremiats són a la vegada associats del Centre sense haver de pagar cap quota suplementària.

El Centre Metal.lúrgic és una associació patronal que aplega més de 1.000 empreses del Metall del Vallès Occidental, i que vetlla pels interessos dels seus socis a nivell laboral, fiscal i econòmic en general.
Servei d'ofertes i demandes:
Els Tallers agremiats disposen d'un pràctic "taulell d'anuncis" de del que, entre d'altres, poden ofertar o demandar servei especialitzat, vendre o comprar maquinària o equipaments usats, contactar amb futurs col.laboradors o subcontractistes, traspassar o comprar un taller,etc.

Sol.licituds d'ITV Urgents
El Gremi ofereix als Tallers agremiats la possibilitat de poder portar un vehicle a l' ITV de Can Roqueta en el termini màxim de 48 hores per passar la inspecció.
Serveis de Valor Afegit
En virtut de l'interès comercial que representa el col.lectiu de Tallers agremiats com a tal, aquests disposen, pel sol fet de pertànyer al Gremi, d'interessants descomptes en telefonia fixa i mòbil, en adquisició de carburants d'automoció, en el cost del servei aliè i en adquisicions de programes informàtics de protecció antivirus. Així mateix, poden gaudir de condicions preferencials en operacions financeres i de crèdit, en rentings, i en la contractació d'assegurances de crèdit i caució.
Recollida d'oli usat
Amb una simple trucada telefònica al Gremi, ens ocupem que es retiri l'oli usat del taller.
També podem contactar amb altres empreses i entitats encarregades de recollir altres subproductes i residus amb la pertinent autorització de la Junta de Residus.
El Gremi tramita, així mateix, l'alta del taller com a productor de residus davant la Junta de Residus.
Revisió de compressors
A través del Gremi, el Taller agremiat pot complir amb el tràmit obligatori de revisió del/s compressor/s, ja sigui en els casos de nova adquisició (posta en marxa) o quan es compleix el termini de vida de l'aparell que estipula la reglamentació.
Venda d'impresos
El Gremi facilita al Taller el compliment legal de la seva activitat, posant a la seva disposició Talonaris d'Ordre de Reparació i Talonaris de Pressupostos, conformes a la reglamentació vigent.
Aula-Taller del Gremi
El Disposem d'un espai propi dins el Vapor Llonch en que qual es fa la formació teòrica/pràctica dels cursos específics del sector.
Servei de Reclamació d'Impagats

Associats
SITJAS MOTOR SL

Gremi de Mobilitat
C/ Indústria 16, entrada per Plaça Miquel Crusafont - 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 745 78 12 * Nif:G58361957 * Nota legal
El Gremi   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapa web   *    Programación y diseño web Anunzia